найб

 • 49карбонатні породи — карбонатные породы calcareous rocks *Karbonatgesteіne гірські породи, складені в осн. карбонатами природними. До цієї групи можуть бути віднесені всі г.п., що складаються з кальциту, арагоніту, доломіту, магнезиту, сидериту, анкериту, родохрозиту …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 50кар’єрний транспорт комбінований — каръерный транспорт комбинированный combined open pit transport *kombinierter Tagebautransport сукупність дек. видів транспорту, послідовно розташованих, взаємозалежних і працюючих в єдиному трансп. ланцюгу кар єру. К.т.к. набув поширення з 1950… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 51кондиціонування повітря — кондиционирование воздуха air conditioning *Luftklimatisierung створення і підтримка параметрів повітряного середовища (т ри, відносної вологості, складу, швидкості руху і тиску повітря), найбільш сприятливих для роботи персоналу, обладнання і… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 52заместитель — См. преемник... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. заместитель наследник, преемник, помощник; замена, замдекана, замдиректора, зампред, товарищ, зам, замзав, замглавы,… …

  Словарь синонимов

 • 53амплітуда — и, ж. 1) фіз. Найбільше відхилення тіла, що коливається, від положення рівноваги; розмах коливань. 2) метеор. Різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря або найбільшим і найменшим атмосферним тиском у певний період …

  Український тлумачний словник

 • 54бестселер — а, ч. Про те, що видано великим тиражем і найбільше розкуповується (про книгу або платівку), а також про фільм, що користується найбільшою популярністю …

  Український тлумачний словник

 • 55дайджест — у, ч. Друковане видання (журнали, газети), що передруковує найбільш цікаві публікації в повному або скороченому вигляді. || Про теле або радіопередачу, що повторює найбільш цікаві записи із загальною тематикою …

  Український тлумачний словник

 • 56значення — я, с. 1) Громадська, політична, історична і т. ін. вага, роль кого , чого небудь; важливість. 2) Сутність чого небудь; зміст. 3) Абстрактна величина з однією характеристикою, згідно з якою вона може порівнюватися з іншими абстрактними величинами …

  Український тлумачний словник

 • 57найважче — Присл. до найважчий. || у знач. присудк. сл. Про відчуття найбільшої ваги, найбільшого напруження, величезних зусиль …

  Український тлумачний словник

 • 58найтяжче — Присл. до найтяжчий. || у знач. присудк. сл. Про відчуття найбільшої ваги, найбільшого напруження, величезних зусиль …

  Український тлумачний словник

 • 59оптимальний — а, е. Який найбільше відповідає певним умовам, вимогам; найкращий із можливих, найбільш відповідний даному завданню, даним умовам. •• Оптима/льне планува/ння вибір найкращого варіанта плану з багатьох можливих. Оптима/льне управлі/ння вибір і… …

  Український тлумачний словник

 • 60оптимізація — ї, ж. 1) Надання чому небудь оптимальних, найбільш сприятливих властивостей, співвідношень. || Покращання характеристик системи. Глобальна оптимізація. 2) Визначення найбільшого або найменшого значення якої небудь функції. 3) Процес визначення… …

  Український тлумачний словник

 • 61особливо — присл. 1) Більше, ніж звичайно; надзвичайно. || Щонайперше, передусім, насамперед. || Понад усе; найбільше, найбільшою мірою. || Зовсім, дуже. 2) Не так, як усі, як інші; зовсім інакше …

  Український тлумачний словник

 • 62передовий — а/, е/. 1) Вищий від інших рівнем свого розвитку. Передова наука. || Який досяг значних успіхів у роботі і веде за собою інших; найбільш свідомий, ініціативний. || Який свідчить про високий рівень політичного і суспільного розвитку. Передові… …

  Український тлумачний словник

 • 63перший — а, е. 1) Числівник порядковий, відповідний кількісному числівнику один; який передує другому при нумерації або підрахунку однорідних предметів, явищ і т. ін. || Уживається як частина складених порядкових числівників. || Уживається в датах як… …

  Український тлумачний словник

 • 64сила — и, ж. 1) Здатність живих істот напруженням м язів робити фізичні рухи, виконувати різні дії; фізична енергія людини, тварини. || перев. мн. Фізична здатність або можливість робити, здійснювати що небудь. || Фізичний вплив, насильство. || Життєва… …

  Український тлумачний словник